Loading...

“Vinograde želimo za naslednike ohraniti v vsaj takšni kondiciji, kot smo jih podedovali”

V Kleti Brda dajejo v zadnjem desetletju čedalje večji poudarek trajnostnemu vidiku vinogradništva in vinarstva. “Trajnostna naravnanost je edina prava pot,” pravijo.

Briška zadružna klet je s trajnostno pridelavo že pred časom začela z manjšo skupino vinogradnikov, zdaj pa ta pravila upošteva že večina od 370 vinogradniških družin, združenih v Kleti Brda.

“Cilj tega je, da vinograde ohranimo za naslednike v vsaj takšni kondiciji, kot smo jih podedovali. Vinogradništvo se v Brdih prenaša iz roda v rod, zato je ohranjanje čistega in zdravega okolja za nas, ki tu živimo in delamo z naravo, ključnega pomena,” poudarjajo.

Sprejeli so hišni pravilnik trajnostne pridelave

Trajnostna pridelava je v nekaterih vinorodnih deželah kodificirana na državni ravni, kar pomeni, da lahko vinarji certifikat trajnostne pridelave pridobijo z upoštevanjem zapisanih pravil. V Sloveniji takega enotnega sistema nimamo, zato so v Kleti Brda sklenili, da pravila trajnostne pridelave, ki so jih uveljavili že pri večini članov, letos sprejmejo tudi na upravnem odboru Kleti Brda in jih zapišejo v pravilnik kleti.

Trajnostna pridelava je kompleksen pojem, poudarjajo v Kleti Brda, kjer so ga razdelili na tri področja – trajnostna pridelava za naravo, trajnostna pridelava za ljudi in trajnostna pridelava za dolgoročno uspešnost. “Prvi steber trajnostne pridelave zajema tehnično področje dela v vinogradih in je podrobno opredeljeno v pravilniku. Zapoveduje pravilno pripravo zemlje, izbiro pravih sort za prave lege, uravnavanje vodnega režima v tleh, varstvo trte ter ohranjanje biodiverzitete ali biotske raznovrstnosti,” so pojasnili.

“Tako dosledno delo naših zadružnikov v vinogradih skozi vse leto zagotavlja zdravo življenjsko okolje prebivalcev in kmetov (drugi steber) ter posledično omogoča dolgoročno poslovno uspešnost Kleti Brda (tretji steber), ki krepi celotno regijo Goriških brd.

Čebelica kot simbol trajnostne pridelave

Za simbol zavezanosti k trajnostni pridelavi so izbrali čebelico, saj, kot so pojasnili, številčna prisotnost čebel v njihovih vinogradih kaže na ekološko ravnovesje in biotsko raznovrstnost v njih. “Čebele zagotavljajo eno najbolj prepoznavnih ekosistemskih funkcij, to je opraševanje, zaradi katere je pridelava hrane sploh mogoča. V zadnjih letih je v Brdih čebelarstvo v polnem razmahu, kar dokazuje, da ohranjamo ekološko ravnovesje in da je kmetijstvo lahko naravi prijazno.”

Simbol čebelice so v Kleti Brda za zdaj umestili na linijo vin Quercus in z njo zagotavljajo, da je pridelava grozdja in vina sledila trajnostnim načelom. Z letom 2021 pa bo čebelica tudi na etiketah vin Krasno in Bagueri superior.

Foto: Klet Brda